zielonomodra

29 tekstów – auto­rem jest zielo­nomod­ra.

Spopielenie przedwczesne

Dzień wsta­wał, kiedy wyczerpana
siadła na scho­dach. Pro­mień słońca
dot­knął kre­dowo­białej twarzy,
przez chwilę ig­rał w zgasłych oczach.

Wes­tchnęła i oparłszy głowę
o chłod­ny mur, chłonęła ciszę.
Kur­czo­wo za­cis­kając w dłoniach
resztki pokręco­nego życia

po­wiodła wzro­kiem w stronę wzgórza.
Drze­wa pomalowane
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 października 2017, 19:50

Zachody słońca w Bordeaux

Po­połud­niowe słońce
zagląda przez firany.
Ma­luję oczy, usta,
wyz­naczam szlak dla zmysłów
Light BlueDolce&Gabbana.

Rdza­woczer­wo­ne szpilki
har­mo­nizują z czernią,
włosów dziś nie upinam.
Dzwo­nisz i pytasz
- merlot,
czy może os­try syrah?

Zna­jomy przed­smak jeżyn,
przy­gody i tajemnic
nies­pie­sznie odkrywanych.

Moc­ny aro­mat am­bry. Jesteś.
Przy­gar­nij, za­tul, nic nie mów,
ja też, bardzo. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 maja 2017, 09:04

* * *

Przy­biegłam równo z zacho­dem słońca,
wi­tałeś nieco ozięble,
a może jes­tem przewrażliwiona?
Pis­kli­wie śmiały się mewy.

Muszle, ka­myki ra­niły stopy,
tłum szem­rał w wielu językach,
opa­leniz­na, set­ki kolorów...
Po­win­nam zam­rzeć z zachwytu,

a czułam pus­tkę, ślepą bezsilność.
Zgniłozielo­na nadzieja
kom­po­nowała mo­zaikę z sinic,
ani to ład­ne, ni śmieszne.

Za­miast fal flauta i melancholia,
właści­wie nikt nie zawinił.
Wy­jeżdżam, wrócę, niez­mien­nie twoja,
to będzie cu­dow­na zima.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 sierpnia 2016, 18:58

Stos

Ach, więc wróciłeś.
W zdu­mieniu zdążyłam
coś szepnąć, wyszedłeś
bez "pa".

Zniknąłeś jak wtedy,
prze­pad­nij z kretesem!
Sprawdzałeś
czy tonę we łzach?

A ja so­bie pływam.
Mówiłam - nie umiem?
To praw­da, a jednak,
no cóż...

Opływam we wszystko
- mam ko­niak i wódkę,
na­lewkę, piwo
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 kwietnia 2016, 19:00

mówiłeś

nikt nie po­winien być sam
mówiłeś
w rok później nocą
po­zos­ta­wiłeś ten świat
od­dając duszę aniołom

w snach od­wie­dzałeś nieraz
mówiłeś
miałaś nie płakać
i zim­ny budził mnie brzask

chcesz
przyjdę do ciebie
sama
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 stycznia 2016, 21:05

głęboka czerń

w niebies­kiej sukience
bez butów
biegłam
do­koła kwiaty
kwitły soczystą czernią
ktoś krzyczał krop­le spadały

na fiołki lśniące jak onyks
rwałam
spla­tając wieńce
drogą przedziw­ny orszak
szedł
nad głowa­mi klucz gęsi
ot­wierał przy­byszom eden

skry­wając twarz w brud­nych dłoniach
wbiegałam w bez­kresną ciemność
pod po­wieka­mi twój obraz
ściskając
gdy świt bez­li­tośnie zabierał
naszpi­kowa­ne tęsknotą
sny 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 stycznia 2016, 17:16

Najsmutniejsze dobranoc

Wy­daje mi się, że jesteś.
Tuż obok. Przyszedłeś, kochany?
Chodź, przy­tul, po­daj mi rękę,
Cze­kałam, tęskniłam... Tak bardzo

pragnęłam poczuć obecność,
w miłości za­tonąć jak dawniej.
Ciem­no do­koła... gdzie jesteś?
Pocze­kaj, świecę zapalę

i włączę mu­zykę, zatańczmy!
Zos­tań, lub z sobą mnie zabierz,
nie zni­kaj o pier­wszym świtaniu!
Zgasł płomyk... dob­ra­noc kochanie.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 sierpnia 2015, 16:37

łap szczęście

życie ma dziś smak poziomek
nag­rza­nej słońcem słodyczy
jak two­je us­ta czerwonej
rozpływa się na języku

tra­wa łas­kocze policzek
leżę wpat­rując się w błękit
i miękkie pucha­te liczę
bez­tros­kie nieb­ne owieczki

świer­szcze cichut­ko cykają
mo­tyle dwa na sukience
przy­siadły zdziwione
już lato
pros­to do rąk wpa­da szczęście
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 czerwca 2015, 13:56

* * *

Dziś ścięli starą akację.
Sto ra­zy py­tałam, czy kochasz
i czy na pew­no na zawsze.
Mil­czałeś, a teraz
wiatr włosy
ob­cięte krótko
tak mierzwi,
jak mogłyby two­je dłonie.

Wspom­nienia naj­trud­niej pogrzebać.
To ćmy.
Przy­latują wieczorem,
o sny się tłuką do rana
i wy­wołują nadczułość.
Wiesz, la­to już całe jest w kwiatach.
Ma­luje uśmie­chy smutkom.
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 czerwca 2015, 14:18

Bez śladu

Szczęście jest cza­sem jak mały balonik,
z rąk wy­puszczo­ny w po­wiet­rzu tańczy
wyżej i wyżej, go­nisz go wzrokiem,
aż w końcu zni­ka (w niebie?) bez śladu.
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 kwietnia 2015, 10:16
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zielonomodra

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 października 2017, 19:59zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Między sztruk­sem a ko­ronką*

23 października 2017, 19:50zielonomodra do­dał no­wy tek­st Spopielenie przed­wczes­ne

6 maja 2017, 10:36Cris sko­men­to­wał tek­st Zachody słońca w Bor­deaux

6 maja 2017, 10:31Salomon sko­men­to­wał tek­st Zachody słońca w Bor­deaux

7 sierpnia 2016, 19:45Cris sko­men­to­wał tek­st * * * 

7 sierpnia 2016, 19:12zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Jakie to piękne je­sienią [...]

7 sierpnia 2016, 19:05zielonomodra sko­men­to­wał tek­st wyobraźnią sięgaj po marze­nia

7 sierpnia 2016, 19:02zielonomodra sko­men­to­wał tek­st NIEDZIELA Z MI­NIATURĄ ALA [...]

7 sierpnia 2016, 19:00zielonomodra sko­men­to­wał tek­st W sieci, jak w [...]